Høydeoppdrag!

Vi utførte nylig dette oppdraget for ROH Computer!Deres kunde hadde fått problemer med Internett som ROH Computer har levert, vi ble leid inn for å sjekke problemet!