Avtale om drift av Meråker Næringspark AS

Vi sendte tidligere i år inn et tilbud til Meråker Næringspark om drift og vedlikeholdstjenester (Driftsleder) av Næringsparken.