Datalinje / Datakommunikasjon

Her ser du et av våre oppdrag innen datakommunikasjon. Her fikk vi entreprisen med å grave inn internett til et fjøs i Meråker.